משמעות המושג "טרנספרסונל" הוא: "מעבר לאדם", "מעבר לאישיות", "מעבר לאגו ולעצמי". חוקרים בתחום הטרנספרסונלי טוענים בהקשר זה שהתפתחותה של התודעה האנושית אינה נעצרת ומגיעה לשיאה כשהאגו הופך לבוגר, בריא ומפותח, אלא שלאדם יש אפשרויות ואופקים רחבים הרבה יותר של הרחבת התודעה הכוללים הכרה רוחנית וקוסמית. הכרה רוחנית מעין זו יכולה להתרחש באמצעות חוויות רוחניות המוגדרות כחוויות המערבות התרחבות והארכה של המודעות מעבר לגבולות הרגילים של האגו ומעבר למגבלות של זמן ומרחב.

4 רמות התודעה

אנו אמורים להיות בני אנוש בעלי תודעה מאוחדת, מאוזנת. במידה ואחד מההיבטים של ישותנו אינו מאוזן, אף אחד מן האחרים לא יכול לתפקד במלוא הפוטנציאל.   תודעה גופנית ברובד הגשמי, הפיזי, יש לנו…

להמשך קריאה4 רמות התודעה

פסיכולוגיה טרנספרסונלית

הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית קמה בסוף שנות השישים מהזרם ההומניסטי. היא נקראה על ידי מאסלו: "הכוח הרביעי" שכן היא מוסיפה לגישה ההומניסטית את האספקט הרוחני. משמעות המושג "טרנספרסונל" הוא: "מעבר לאדם", "מעבר לאישיות", "מעבר לאגו ולעצמי". חוקרים בתחום הטרנספרסונלי טוענים בהקשר זה שהתפתחותה של התודעה האנושית אינה נעצרת ומגיעה לשיאה כשהאגו הופך לבוגר, בריא ומפותח, אלא שלאדם יש אפשרויות ואופקים רחבים הרבה יותר של הרחבת התודעה הכוללים הכרה רוחנית וקוסמית.

להמשך קריאהפסיכולוגיה טרנספרסונלית

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.